Växtodling och maskinpark

Berte Gård består av 240 hektar åker och 50 hektar skog. Utöver detta arrenderas 200 hektar åkermark.

På åkrarna odlas till största del foder till våra djur (vall, majs) och spannmål. Utöver detta odlar vi raps. 

För att få en bra växtföljd krävs långsiktig planering där flera grödor gynnar nästkommande gröda. Grödornas olika behov av näringsämnen planeras enligt en växtodlingsplan. 

På Berte Gård kan växtföljden se ut så här:

  • År 0 spannmål med insådd och vall 
  • År 1-3 vall
  • År 4 raps
  • År 5-6 höstvete

Detta innebär inte att vi de olika åren odlar enbart en gröda, utan olika odlingsstycken ligger olika i växtplaneringen.

Maskinpark

Maskinparken är anpassad för att göra ett effektivt jobb. Vi arbetar för att bibehålla markstrukturen och i gengäld får vi en bördigare och mer välmående jord.

På gården finns två traktorer som är utrustade med GPS- och autostyrning. 

Två lastmaskiner används till bland annat utfodring. Vi har en tröska och basmaskiner (plog, harv, ringvält), samt gödningsspridare med GPS-styrning. Och kärra för transport av spannmål och gräs. 

Vi samarbetar med närliggande maskinstationer vid arbetstoppar.