Välkommen till Berte Gård

Berte Gård vill vara ett lantbruk i framkant och har en toppmodern anläggning för mjölkproduktion. Samtliga djur går i lösdrift och korna mjölkas i mjölkrobotar.

Berte Gård är ett framgångsrik lantbruk som gjort sig ett namn inom såväl avel som premieringar genom tiderna. 

Läs om Bertegruppens hållbarhetsarbete

Traditioner i generationer

I snart 450 år har kvarnen och lantbruket funnits i familjen Stenströms ägo. Som en röd tråd genom historien löper en idé om vår roll i näringskedjan och en stark kärlek till naturen som omger oss, till våra medmänniskor och en ödmjukhet inför kommande generationer.