Om oss

Berte Gård är ett lantbruksföretag i Vastad, strax utanför Slöinge i bördiga Halland. 

Historiskt sett har Berte Qvarn och lantbrukets verksamhet alltid haft stor nytta av varandra. De år som gav sämre odlingsförutsättningar och därmed mindre förmalning - eller vid vattenbrist - kunde kvarnpersonalen göra en insats på lantbruket istället.

Henrik Stenström ansvarar för verksamheten och till sin hjälp med driften har han Fredrik, Ellen, Johan och Valentina. Många praktikanter söker sig till oss och vi vill gärna tro - och hoppas - att vi är en attraktiv arbetsplats. Bevis på detta kan vara att Bengt, som numera är pensionär, har svårt att slita sig från gården och mer än ofta tittar in.