Mjölkproduktion

Berte Gård har en besättning på ca 250 mjölkkor och 270 ungdjur. Den nya ladugården för mjölkkor stod klar år 2011 och den ligger i Vastad, några kilometer från Berte Qvarn. I den gamla ladugården, som renoverades under 2009, huserar ungdjuren.

Fyra mjölkrobotar tar hand om mjölkningen och i snitt mjölkas varje ko 2,8 ggr/dag. Det ger en genomsnittlig produktion på 11 900 kg ko/år.

Berte Gård värnar om god djuromsorg och i lösdriftstallet finns gott om utrymme för djuren. Och under sommarmånaderna går de naturligtvis ute och betar.

Avelsdjur

Har ni hört talas om Glass och Svenne? Det är två avelstjurar som är uppfödda på Berte Gård och nu finns registrerade i Viking Genetics avelsprogram.